Säkringar

Säkringar
Where to begin?
En säkring används för att skapa en fast punkt i berget. Detta kan vara en mellansäkring eller en del i ett ankare. Det finns en uppsjö med säkringar, dessa kan delas upp i passiva, aktiva, is & snö och aidsäkringar.
Passiva säkringar är bla en kil eller tex en hexa. Kilar är de säkringar som är billigast men kräver kunskap för att placera säkert. Kilar läggs i en horisontal eller vertikal spricka med någon form av ojämnhet som gör att kilen "kilar" sig fast. Hexor har fått sitt namn efter antal sidor, alltså sex. Denna säkring kan användas som en kil eller som en typ av kamsäkring där hexan vid ett fall vrider och låser sig fast i en spricka. Hexor används nästan inte alls idag, de blev utfasade när den moderna kamsäkringen slog igenom.
Aktiva säkringar har flera namn, bla kamsäkring och friend. Denna säkring består av tre eller fyra kammar. De med tre kammar kallas ibland TCU. Kamsäkringen fungerar så att kammen dras ihop med hjälp av vajrar och för sedan in i sprickan. väl inne i sprickar släpper man efter på vajrarna och kammarna fjädrar ut och låser fast enheten i sprickan. När kamsäkringen blir belastad överför stammen på kamsäkringen lasten ut i kammarna som då låser ändå hårdare emot klippan.
Kamsäkringar delas in i två grupper.
Enkelaxel och dubbelaxel.  Enkelaxel klarar inte lika stort omfång som dubbelaxel gör men de kostar oftast desto mindre. Kamsäkringar kräver som alla säkringar kunskap för att placera dessa korrekt.
Is & snösäkringar är som namnet antyder säkringa du använder i is och snö. STOR försiktighet och erfarenhet krävs för att placera dessa korrekt. Det finns ett uttryck som lyder "First man must not fall" när man pratar isklättring. Detta betyder kort och gott att man inte kan lita på att säkringen kommer hålla för ett eventuellt fall.
Isskruvar används för att skruva in i isen. Dessa kräver stor kunskap och förståelse om isens oilka beskaffenheter för att kunna placera säkert.
Aidsäkringar är en speciell typ av säkring som inte är gjord för att klara att fånga ett fall, utan bara hålla för kroppsbelastning. I denna kattegori tänkte jag även beskriva de äldre säkringarna som slås in i berget.
Alu och Copperheads är en cylinder med aluminium eller kopper som är fäst på e tunn wire. Denna cylinder hammras försiktigt in i ytterst små sprickor. För att finjustera din säkringa används ett don för att tryck in metalen djupt in i sprickan.
Islagssäkringar var vanliga inom tradklättring förr men har nu blivit utfasade av de morderna säkringarna. Dessa används fortfarande inom alpin och aidklättring. Dessa säkringar är gjorda av metal och slås in i sprickor med en hammare. Det finns en hel uppsjö av dessa säkringar med olika specialområden.
x