Karbiner

Karbiner
Karbiner kan delas upp i två kategorier. Låskarbiner och karbiner, dessa delas sedan upp i grupper efter vilken form de har eller vilken typ av grind de har. Det vanligaste materialet som de är tillverkade av är aluminium men stålkarbiner förekommer också på t.ex. klättergym och inom fallskyddsutrustning.
Låskarbiner kan t.ex. delas in i grupperna D-karbiner, ovalkarbiner, HMS-karbiner. Dessa olika karbiner kan ha olika låsningar av grinden som är anpassade för olika ändamål.
Skruvkarbin är som namnet anger en karbin där man manuellt skruvar ihop grinden på karbinen med en hylsa.
Twistkarbin öppnas i två rörelser, vrid och tryck in grinden.
Trilock-karbinen öppnas i tre rörelser lyft, vrid och tryck in grinden.
Förutom dessa finns det flera andra låsningar för t.ex. miljöer där kraftiga vibrationer uppstår.
Inom fritidsklättring är det nästan uteslutande skruvlåsningen som används. Detta p.g.a. att den är okänslig för sand, smuts och isbildning (till viss del).
De andra typerna av låsningar är känsligare för dessa element och kan då börja kärva eller i värsta fall sluta att fungera. Det finns dock ett område utomhus då de är riktigt bra, det är att använda dem i ett topprepsankare. Topprepsankaret lämnas oftast en längre tid utan att karbinen i toppen kontrolleras. Då är det perfekt med någon av twist eller trilock -låsningarna.
Om man enbart klättrar inomhus kan det vara en fördel att köpa en karbin med någon av de sjävllåsande grindarna så länge man regelbundet kontrollerar att denna fungerar.
Vanliga karbiner används endast som mellansäkringar i kamsäkringar eller i quickdraws.
Dessa karbiner har en grind som endast hålls på plats med hjälp av en fjäder.
Det finns huvudsakligen två varianter, Solida grindar rak och böjd samt wiregrindar.
Vilket man väljer är en smaksak.
x